Hulp bij:

Wij kunnen u o.a. assisteren bij:  

 • – Doelen veranderprocessen
 • – Creatief meedenken & brainstormsessies
 • – Protocolleren van communicatie
 • – Protocolleren van bedrijfsprocessen
 • – Infographics
 • – Concept development
 • – Digitale strategie
 • – Business startup assistentie
 • – Internet startup assistentie
 • – Begeleiden van processen
 • – Directie ondersteuning
 • – Management ondersteuning
 • – Strategieën uitdenken
 • – Redactioneel & input
 • – Hoofdredactie, eindredactie, beeldredactie
 • – Uitgeven print
 • – Marktonderzoek
 • – Doelgroeponderzoek
 • – E-commerce trajecten
 • – Public relations
 • – Begrotingen en prognoses
 • – Marketingonderzoek
 • – Marketing uitvoering
 • – Marketingcommunicatie
 • – Bedrijfspositionering
 • – Merkpositionering
 • – Social Media marketing
 • – Online advertising
 • – Offline advertising
 • – Gamification integratie als strategie
 • – Selectieprocedures
 • – Juridische beoordelingen
 • – Juridische voorbereiding
 • – Onderhandelingen
 • – User experience
 • – Conflictbemiddeling
 • – Crediteurenafwikkeling
 • – CRM Management
 • – Projectmanagement
 • – Project Planning
 • – ICT Beheer, ontwikkeling en management
 • – Toekomstvisie en prognoses
 • – Productontwikkeling
 • – Event management
 • – New Business development
 • – Analyse management